Materiały konferencyjne

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Opierając się na Państwa opiniach po konferencji w 2022 roku postanowiliśmy zorganizować tą konferencję po raz kolejny. Odbędzie się online, 1 kwietnia 2023 roku. Będziemy tak, jak w latach poprzednich omawiać zagadnienia istotne dla pracy z noworodkami oraz ich rodzicami. Po zakończeniu konferencji w roku 2022 otrzymaliśmy wiele propozycji tematów, które Państwa interesują. Program konferencji został opracowany w oparciu o te informacje.
Konferencja została objęta Patronatem Naukowym Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM. Organizatorem konferencji jest firma Medius.

Zapraszamy do udziału
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska–Kornacka
Dr hab. n. med. Maria Renata Bokiniec

Informacje

ORGANIZATOR
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a
01-381 Warszawa

KONFERENCJA ONLINE

Transmisja online odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting*.
Na 3 dni przed konferencją otrzymają Państwo e-mail z informacją o logowaniu.

* NIE WSPIERA przeglądarek Internet Explorer oraz Yandex.

Uczestnicy otrzymają należną liczbę punktów edukacyjnych

KOSZTY UCZESTNICTWA*:
50,00 zł

ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

  • udział w sesjach naukowych
  • certyfikat uczestnictwa
  • materiały konferencyjne w postaci dostępu do nagrań wykładów do 31.05.2023

Uwaga !
Dostępne będą jedynie nagrania wykładów, na udostępnienie których zgodę wyrażą wykładowcy.

* Ceny zawierają podatek VAT

TERMIN KONFERENCJI
1 kwietnia 2023

MIEJSCE KONFERENCJI
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
aleja Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa

PATRONATY

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
Polskie Towarzystwo Pediatryczne

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

W dniu 13 stycznia po zakończeniu pierwszego dnia obrad, o godz. 19.30, zapraszamy Państwa do udziału w spektaklu teatralnym „Ożenek”, na podstawie dramatu Mikołaja Gogola, w Och-Teatrze (ul. Grójecka 65).
Szczegółowe informacje nt. spektaklu i obsady można znaleźć pod adresem: https://ochteatr.com.pl/event-data/4184/ozenek-2021-11-08

Ceny biletów (brutto z VAT), po uwzględnieniu zniżki są następujące:
– w najlepszej strefie – 126 zł
– w strefie II – 108 zł
– w strefie III – 90 zł
– w strefie IV – 72 zł

Zainteresowanych prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas rejestracji.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy pokrywają koszt zakupu biletów. Spektakl nie jest finansowany przez innowacyjne firmy farmaceutyczne zrzeszone w INFARMIE, ani ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.

HOTELE, NOCLEGI

Uczestnicy rezerwują i opłacają we własnym zakresie.

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Od 20 lat Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii. Ponadto konsultant w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz członek Rady Naukowej IPCZD. Pediatra, specjalista w dziedzinie neonatologii i chorób płuc. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie wczesnych uszkodzeń mózgu u dzieci.
Dr hab. n. med. Renata Bokiniec
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii. Od 2018 r. kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od ponad 20 lat wykonuje badania ultrasonograficzne, od 19 lat − badania echokardiograficzne u noworodków. Rzetelne podstawy z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej zdobywała w czasie staży w Klinice Intensywnej Terapii Noworodka Królewskiego Szpitala Hammersmith w Londynie, w szpitalu Orange County i UCLA w Los Angeles, a następnie w Polsce, pod okiem wybitnych nauczycieli: prof. Ewy Helwich, prof. Joanny Szymkiewicz-Dangel oraz dra Wojciecha Mądrego. W 2002 r. otrzymała Certyfikat z Zakresu Ultrasonografii Pediatrycznej przyznawany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne. Jest przewodniczącą Sekcji Neonatologicznej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, organizatorką wielu kursów z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej.
Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa
Klinika Neonatologii, Pracownia Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji. W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Emerytowany profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pediatra i neonatolog z 48-letnim stażem pracy w neonatologii. Studia Medyczne ukończyła w 1972 roku w Akademii Medycznej w Poznaniu .W latach 1972-2000 pracowała w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu, a w latach 2000-2018 kierowała Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej. W latach 2011-2019 pełniła funkcje Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Z inspiracji prof. dr hab. n. med. M. K. Borszewskiej- Kornackiej, jako prezesa PTN, powstały dotychczas trzy edycje Standardów Opieki Medycznej nad Noworodkiem w Polsce Była wieloletnim Konsultantem w dziedzinie Neonatologii, w województwie mazowieckim, członkiem Neonatologicznego Nadzoru Krajowego, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminów z Neonatologii oraz Koordynatorem Regionu Mazowieckiego ds. Krajowego Rejestru Wad Wrodzonych. Jej działalność społeczna związana była przez wiele lat z Krajowym Funduszem Na Rzecz Dzieci. Jest koordynatorem polskiego programu neonatologicznego i edukacyjnego programu dla neonatologów ukraińskich amerykańskiej organizacji Children's Medical Care Foundation. W 2012 roku powołała stowarzyszenie Koalicja dla Wcześniaka - forum edukacyjne wspierające rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych. Koalicja w 2019 roku uzyskała statut fundacji, a w 2020 roku stała się członkiem EFCNI (The European Foundation for the Care of Newborn Infants ).
Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, profesor UMK
Specjalista pediatrii i immunologii klinicznej, pracuje w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez 8 lat pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. immunologii klinicznej, a od 21-09-2019 r. jest konsultantem krajowym w dziedzinie immunologii klinicznej. Autor i współautor wielu artykułów i rozdziałów w książkach w zakresie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej oraz immunologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz European Society for Immunodeficiencies (ESID). Pasja: poza immunologią – podróże, ogród, książki
Dr n. med. Witold Błaż
Klinika Noworodków z PITN; Wojewódzka Poradnia Kardiologiczna - KlinicznySzpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie. Zainteresowania: niewiarygodne wcześniactwo; hemodynamika noworodka; Marzenie: Ogólnopolski Rejestr Wcześniaków <32 tc. z bazą długofalowych obserwacji
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalista chorób dziecięcych i chorób zakaźnych
Dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK
Kierownik naukowy konferencji. Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Kierownik Katedry Neonatologii CM UMK Lekarz pediatra, specjalista neonatolog i specjalista epidemiolog. Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.
Dr n. med. Przemysław Gałązka
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Katedra i Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. dr Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Od wielu lat nauczyciel akademicki, aktualnie Adiunkt na Wydziale Lekarskim CM UMK w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół wykorzystania zaawansowanych procedur małoinwazyjnych do korekcji złożonych wad wrodzonych u noworodków. Od wielu lat konsultant w zakresie chirurgii noworodka dla Oddziału Klinicznego Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka, a aktualnie Kliniki Neonatologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Od 2017 roku jest wykładowcą w zakresie "wad dróg oddechowych" podczas kursów specjalizacyjnych CMKP, prowadzonych w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw chirurgii dziecięcej, m. in. Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, European Society of Pediatric Endoscopic Surgeons oraz Pediatric Colorectal Club.
Dr n. med. Ilona Małecka
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrotwotnej UM w Poznaniu. Pracuje także w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym oraz Poradni Konsultacyjnej ds Szczepień Ochronnych SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii Edukuje rodziców małych pacjentów na swoim profilu na instagramie: dr_ilonamalecka

Program

Patronat naukowy:
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
dr hab. n. med. Renata Bokiniec

09:20-09:25Otwarcie konferencji
prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
dr hab. n. med. Renata Bokiniec
09:25-09:45Zarządzanie stresem i techniki relaksacji
mgr Elżbieta Brzozowska, Fundacja Koalicja dla Wcześniaka
09:45-09:55Odpowiedzi na pytania z czatu
09:55-10:10Przerwa
10:10-12:05Sesja I
Przewodniczy:
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska–Kornacka
Dr hab. n. med. Maria Renata Bokiniec
10:10-10:30Czy nagła śmierć łóżeczkowa w oddziale położniczym to nieszczęśliwy wypadek?
dr n med. Joanna Seliga-Siwecka, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM
10:30-10:50Związek czynników psychologicznych z podejmowaniem decyzji dotyczącej metody karmienia dziecka w pierwszych miesiącach życia
mgr Karolina Wicens, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, Wydział Psychologii w Warszawie
10:50-11:10Nawilżanie mieszaniny oddechowej
prof. dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, Klinika Neonatologii CM UMK, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
11:10-11:30Karmienie w sytuacjach szczególnych
prof. dr hab. n. med. Maria Wilińska, Klinika Neonatologii CMKP w Warszawie
11:30-11:50Kiedy zakończyć ciążę z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu (FGR) z punktu widzenia neonatologa?
dr hab. n. med. Renata Bokiniec, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM
11:50-12:05Odpowiedzi na pytania z czatu
12:05-12:20Przerwa
12:20-13:55Sesja II
Przewodniczy:
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska–Kornacka
Dr hab. n. med. Maria Renata Bokiniec
12:20-12:40Pielęgnacja wkłuć centralnych
mgr Dorota Zadrożna, Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
12:40-13:00Redukowanie ryzyka krwawień okołokomorowych u noworodków VLBW w praktyce pielęgniarki/położnej neonatologicznej
mgr Violetta Cedrowska, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM
13:00-13:20RSV, grypa, COVID – co wiemy, co umiemy, a czego jeszcze nie potrafimy
dr n. med. Magdalena Kukulska, Oddział Neonatologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku
13:20-13:40Porody domowe i ich bezpieczeństwo
dr n. med. Małgorzata Napieralska, Regionalny Szpital Specjalistyczny im dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
13:40-13:55Odpowiedzi na pytania z czatu
13:55-14:10Przerwa
14:10-15:50Sesja III
Przewodniczy:
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska–Kornacka
Dr hab. n. med. Maria Renata Bokiniec
14:10-14:30Ocena wędzidełka podjęzykowego u noworodka
dr Justyna Fiałkowska, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM
14:30-14:50Integracyjna opieka neurorozwojowej noworodków urodzonych przedwcześnie
i leczonych w OION
prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska, Klinika Neonatologii ICZMP Łodzi
14:50-15:10Dlaczego w samolotach pasażerskich nie dostajemy spadochronów czyli jak skutecznie zapobiegać zakażeniom szpitalnym zamiast je diagnozować i leczyć
dr Justyna Romańska, Oddział Kliniczny Neonatologii, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
15:10-15:30Koordynacja funkcji ssania z połykaniem jako problem noworodka z zaburzeniem Ośrodkowej koordynacji nerwowo mięśniowej
mgr Tomasz Rybkiewicz, Regionalny Szpital Specjalistyczny im dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
15:30-15:45Odpowiedzi na pytania z czatu
15:45-15:50Podsumowanie, zakończenie konferencji

W programie zaplanowano wystąpienia sponsorowane firm

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

W trakcie konferencji nie będzie prowadzona reklama produktów Rx

Wykładowcy

dr hab. n. med. Ewa Helwich

Od 20 lat Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii. Ponadto konsultant w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz członek Rady Naukowej IPCZD. Pediatra, specjalista w dziedzinie neonatologii i chorób płuc. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie wczesnych uszkodzeń mózgu u dzieci.

dr hab. n. med. Renata Bokiniec

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii. Od 2018 r. kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od ponad 20 lat wykonuje badania ultrasonograficzne, od 19 lat − badania echokardiograficzne u noworodków. Rzetelne podstawy z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej zdobywała w czasie staży w Klinice Intensywnej Terapii Noworodka Królewskiego Szpitala Hammersmith w Londynie, w szpitalu Orange County i UCLA w Los Angeles, a następnie w Polsce, pod okiem wybitnych nauczycieli: prof. Ewy Helwich, prof. Joanny Szymkiewicz-Dangel oraz dra Wojciecha Mądrego. W 2002 r. otrzymała Certyfikat z Zakresu Ultrasonografii Pediatrycznej przyznawany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne. Jest przewodniczącą Sekcji Neonatologicznej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, organizatorką wielu kursów z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej.

dr hab. n. med., prof. IPCZD Justyna Czech-Kowalska
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, pediatra, specjalista neonatolog. Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” . W kręgu jej zainteresowań badawczych i klinicznych znajdują się zaburzenia gospodarki Ca-P, diagnostyka i leczenie wrodzonej oraz nabytej cytomegalii, a także patologii ośrodkowego układu nerwowego. Badania ultrasonograficzne wykorzystuje w codziennej praktyce wykonując je u diagnozowanych w Klinice noworodków, chętnie dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zaangażowana jest również w działalność dydaktyczną zarówno podyplomową, jak i szkolenie studentów medycyny Uczelni Łazarskiego. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, w tym rozdziałów w podręcznikach.
dr hab. n. med., prof. IPCZD Dariusz Gruszfeld
Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Pediatra i specjalista w dziedzinie neonatologii. Uczestnik projektów UE dotyczących „programowania żywieniowego”: CHOP, EARNEST, NUTRIMENTHE, EarlyNutrition. Autor i współautor licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, zwłaszcza poświęconych żywieniu niemowląt oraz wpływowi wczesnego żywienia na dalszy rozwój.
dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska
Kieruje Oddziałem Neonatologicznym Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Jest pediatrą, specjalistą neonatologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w neonatologii. Przez 10 lat pełniła również funkcję przewodniczącej Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie problemów zakażeń oraz żywienia noworodków.
dr n. med. Dorota Bulsiewicz

Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Specjalista neonatologii z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Dydaktyk, opiekun Studenckiego Koła Naukowego. Członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensywna terapia noworodka, w tym cewnikowanie naczyń centralnych i diagnostyka ultrasonograficzna. Jej wiedza i doświadczenie w tym zakresie zaowocowały zaproszeniem do współtworzenia 2 rozdziałów w wydanym w 2019 roku podręczniku „Ultrasonografia w Diagnostyce Chorób u Noworodka”. Zaangażowana jest także w pracę naukową Kliniki. Jej dorobek naukowy obejmuje zarówno publikacje krajowe, jak i zagraniczne oraz doniesienia zjazdowe.

dr n. med. Julita Latka-Grot
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalistka neonatologii. Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Sprawuje pieczę nad 18-łóżkowym OITN. Jej zainteresowania skupiają się wokół problematyki zakażeń okresu noworodkowego oraz terapii niewydolności oddechowej u noworodków. Zaangażowana w pracę naukową Kliniki. Jej dorobek naukowy obejmuje zarówno publikacje krajowe, jak i zagraniczne oraz doniesienia zjazdowe. Zajmuje się również działalnością dydaktyczną w ramach Uczelni Łazarskiego oraz CMKP.
dr n. med. Anna Niezgoda
Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalistka pediatrii i neonatologii. Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Doświadczona klinicystka, z pasją oddaje się swojej pracy m.in. wykonując badania ultrasonograficzne oraz kaniulacje naczyń centralnych, w tym przyłóżkową implantację cewników do hemodiafiltracji. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zakażeń wrodzonych z grupy TORCH.
lek. Aleksandra Pietrzyk

Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2019 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IPCZD.

Partner główny

Partnerzy

rejestracja

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek „PIELEGNIARKI2023”

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana.

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi następująca kwotę:
100% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed rozpoczęciem konferencji;
50% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji;
20% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji,
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 7 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

biuro organizacyjne

MEDIUS SP. Z O.O.
ul. Powstańców Śląskich 26A,
01-381 Warszawa
strona WWW: medius.com.pl

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW
Ewa Sochan
administracja
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Wojciech Bloch
dyr ds. konferencji medycznych
tel. 608-680-923
e-mail: wojciech.bloch@medius.com.pl

KONTAKT DLA SPONSORÓW
Anna Tkacz

key account manager
tel. 694-263-969
e-mail: anna.tkacz@medius.com.pl

SPRAWY LOGISTYCZNE
Krzysztof Pustoła
spec. ds. logistyki
tel. 694-686-151
e-mail: k.pustola@medius.com.pl